W niedzielę 14 stycznia zapraszamy do naszego kościoła o godz. 15.00 na obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim ustanowionego z inspiracji św. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego Dnia będą słowa proroka Izajasza „Pokój! Pokój bliskim i dalekim”. W jego ramach prelekcję o szansach na pokój na Bliskim Wschodzie i Ziemi Świętej wygłosi Konstanty Gebert. Następnie odbędzie się modlitwa psalmami i pokój oraz recital wierszy polskiego poety pochodzenia żydowskiego Bolesława Leśmiana w 140 rocz. jego urodzin.