W niedzielę 19 listopada przypada I Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka, który kieruje Orędzie „Nie miłujmy słowem, ale czynem”:

Orędzie Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich

Gorąco prosimy, aby szczególnie dziś, przez ofiary składane do puszki na ubogich, wesprzeć nasze dzieła charytatywne: opiekę nad mniej zamożnymi rodzinami i chorymi naszej parafii oraz nad naszymi trzema syryjskimi rodzinami z Aleppo. Jeśli ktoś chciałby przygotować specjalna paczkę dla potrzebujących, to w zakrystii jest do odebrania dziesięć sztuk tzw. Torb Miłosierdzia, którą można zabrać do domu, zapełnić artykułami spożywczymi lub chemicznymi i przynieść do grupy charytatywnej lub wręczyć bezpośrednio osobie potrzebującej.

Nie ograniczmy jednak tej pomocy ubogim do jednorazowego aktu, ale niech miłosierdzia stanie się w nas – nawiązując do dzisiejszej Ewangelii – rozwijanym talentem, które uczyni nas Jezusowymi.

„(…) jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie (…) Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice, mury i ogrodzenia, zdradzając pierwotny zamysł i dar przeznaczony dla ludzkości, z której nikt nie miał być wykluczony” – papież Franciszek w Orędziu.