W tym roku przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Od 13 maja do 13 października 1917 roku Matka Boża ukazywała się trójce dzieci, przekazując im swoje orędzię dla Kościoła i świata. „Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata” – napisali biskupi w Liście Pasterskim nawiązującym do rocznicy objawień:

List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

Na zakończenie setnej rocznicy objawień, o. Andrzej Konopka OP, kustosz dominikańskiego sanktuarium Matki Bożej w Gidlach poprowadzi w naszym kościele Misje Fatimskie. Rozpoczną się one w Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października a zakończą się 13 października b.r.

Szczegółowy plan misji:

DZIEŃ PIERWSZY – sobota, 7 X – Święto Matki Bożej Różańcowej
17.20 różaniec i Litania Loretańska
18.00 Msza rozpoczynająca misje
po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 Apel Fatimski

DRUGI DZIEŃ – niedziela, 8 X (tzw. niedziela papieska)
„Dlaczego Fatima? Osoba św. Jana Pawła II w kontekście Fatimy”

kazania na Msza o 7, 8, 9.30, 11 (suma), 12.30 (rodzinna), 17.15 (młodzieżowa), 19 (studencka), 20.30
po Mszy o 8.00 – różaniec i Litania Loretańska
15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego

TRZECI DZIEŃ – poniedziałek, 9 X – „Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące”
11.20 i 17.20 różaniec i litania za zmarłych
12.00 Msza z kazaniem misyjnym
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza z homilią i konferencja
po konferencji adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Fatimski

CZWARTY DZIEŃ – wtorek, 10 października – „Rodzina” (dzień wspólnot przy naszym klasztorze)
11.20 i 17.20 różaniec (z litanią do dzieci fatimskich)
12.00 Msza z kazaniem misyjnym
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza wotywna do św. Dominika i konferencja
po konferencji adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 Apel Fatimski

PIĄTY DZIEŃ – środa, 11 X – „Różaniec – modlitwa wstawiennicza Zakonu Dominikańskiego” (zaproszenie nowych osób do Żywego Różańca)
11.20 i 17.20 różaniec (z litanią dominikańską do Matki Bożej)
12.00 Msza z kazaniem misyjnym
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza z homilią, po Mszy konferencja
po konferencji adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 Apel Fatimski

SZÓSTY DZIEŃ – czwartek, 12 października – „Dzień Chorych”
11.20 i 17.20 różaniec (z litanią do Miłosierdzia Bożego)
12.00 Msza z kazaniem misyjnym i namaszczeniem chorych
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza z kazaniem misyjnym, a po niej procesja ulicami parafii z N.S i figurą MB Fatimskiej, zakończona apelem fatimskim

SIÓDMY DZIEŃ – piątek, 13 października (100 rocznica zakończenia Objawień Fatimskich)- „Dzień pokutny i zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi” (zachęta do postu o chlebie i wodzie)
11.20 i 17.20 różaniec (z litanią do Najświętszego Serca NMP )
12.00 Msza z kazaniem misyjnym i błogosławieństwem na zakończenie misji
15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza z homilią i konferencja z błogosławieństwem na zakończenie misji
po konferencji adoracja Krzyża Świętego
21.00 Apel Fatimski