Artykyuły miesiąca:Styczeń 2017

1. W poniedziałek i wtorek kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie mogły nas przyjąć a tego pragną prosimy o zostawienie informacji (adres i tel. kontaktowy) w zakrystii lub na furcie. 2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i czwartek, między 11.30 a 13.00 oraz we wtorek i piątek, między 16.00 a 17.30. 3. Kościół NSPJ w Szczecinie zaprasza dziś (29 stycznia) na godz. 16.00 na koncert „Dźwięki duszy” przybliżający […]
1. Na plakatach i stronie klasztoru znajduje się ostatnia cześć planu kolędy. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie mogły nas przyjąć a tego pragną prosimy o zostawienie informacji (adres i tel. kontaktowy) w zakrystii lub na furcie. Kolęda uzupełniająca odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia i wtorek, 31 stycznia. 2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie w poniedziałek i czwartek, między 11.30 a 13 oraz we wtorek, między 16 a 17.30. 3. Trwa […]
1. Oświadczenie dyr. Caritas Polska ks. Mariana Subocza: „Każdy, kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku. Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią ani nie szuka porównań. Ilość problemów społecznych i osób potrzebujących zainteresowania i wsparcia w Polsce jest ogromna. Jest tu miejsce dla każdego, kto angażuje się w pomoc dla bliźniego. Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do działania […]
1. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia rozpoczęli natomiast katolicy obrządków wschodnich i prawosławni. Życzmy im błogosławieństwa Nowonarodzonego Chrystusa, a dla żyjących na Bliskim Wschodzie i Ukrainie módlmy się o utęskniony pokój i bezpieczeństwo. 2. Na plakatach, stronie klasztoru i facebooku znajduje się dalszy ciąg kolędy. W dni pracujące rozpoczynamy kolędę o 16.00 a w dni wolne o 15.00. Prosimy, aby nie uzależniać przyjęcia […]