Już po raz IV w naszym kościele św. Dominika w Szczecinie, a XX w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu.

Dialog chrześcijańsko – żydowski wyrasta z najgłębszych więzów ofiarowanym nam przez Boga Jedynego, Boga Abrahama, Jakuba, Izaaka… i ostatecznie Boga Jezusa Chrystusa. Kościół nie może siebie zrozumieć, jak naucza Sobór Watykański II, nie znając swoich żydowskich korzeni. Święty Jan Paweł II uczył nas, że żydzi są naszymi braćmi w wierze, a Benedykt XVI że są „naszymi ojcami w wierze”. Żydem był nasz Pan i jednocześnie nasz Brat Jezus. „Jezus jest Żydem, jest nim na zawsze!” – czytamy w dokumencie komisji Stolicy Apostolskiej z 24 czerwca 1985 r „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego”.

Hasłem tegorocznego XX Dnia Judaizmu, który dokładnie przypada 17 stycznia – w dzień poprzedzający Tydzień modlitw o jedność chrześcijanm, jest werset z Księgi proroka Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20, 7).

W naszym kościele tegoroczny Dzień Judaizmu organizujemy w niedzielę, 15 stycznia b.r. o godz. 15.00.

Rozpocznie się on do lektury 20 rozdziału Księgi Jeremiasza i gregoriańkiego śpiewu „Oratio Jeremiae Prophetae” (Lamentacje Proroka Jeremiasza) z dominikańskiej Liturgii Wielkiej Soboty.

Następnie wykład „Judaistyczny komentarz do Jr 20, 7” poprowadzi prof. dr hab. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, co tydzień komentujący Stary Testament (Torę i Proroków) oraz Talmud na łamach Tygodnika Powszechnego.

Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki klezmerskiej, wykonaniu:
Maciej Strycharczyk – klarnet
Krzysztof Baranowski – akordeon

XX Dzień Judaizmu organizuje klasztor i parafia św. Dominika, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Szczecinie i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Szczecinie.