W miesiącu styczniu, zgodnie z dominikańską tradycją duchową i pobożnościową z XII wieku, oddajemy szczególną cześć Najświętszemu Imieniu Jezus. Zachęcamy do odmawiania Litanii do Imienia Jezus, którą będziemy się modlić na nabożeństwach różańcowych przez cały miesiąc.

Pod Imieniem Jezus, nadanym w dniu obrzezania, Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Hebrajskie imię Jezus – Jehoshuah znaczy bowiem tyle, co „JHWH zbawia”. Apostoł św. Paweł w Liście do Filipian pisze: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”. Z kolei, jedne z ojców Kościoła, św. Jan Klimak pisał, że „Imię Jezusa staje się rodzajem klucza, który otwiera świat”.

Więcej o medytacji i trwaniu w Imieniu Jezus pisze przeor na stronie: http://magazyndywiz.pl/modlitwa-jezusowa-medytacja-obecnosci-2/

W tym Nowym Roku 2016 życzymy, by wszystkie nadzieje i obawy, plany i lęki otwierać tym właśnie kluczem, którym jest Imię Jezus.