„W dzisiejszej liturgii obrazem prześladowanego Kościoła staje się uboga wdowa. Wdowa należała do tej grupy ludzi, o których Pan Bóg się upomina, wzywając do otoczenia ich opieką ze strony możnych i pomocy od wszystkich życzliwych ludzi. Również i dziś mamy prawo domagać się od możnych tego świata – od instytucji rządowych, organizacji międzynarodowych, mediów – zdecydowanej reakcji i obrony prześladowanych chrześcijan (…) Również i my nie możemy pozostać obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym obowiązkiem oraz formą wyrazu naszej własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu sumieniu. Głośno wypowiadamy więc naszą niezgodę na niesprawiedliwe traktowanie prześladowanych sióstr i braci w wierze. Mówimy prześladowcom za Chrystusem Panem cierpiącym dzisiaj w naszych braciach: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz” (J 18,23). Głos chrześcijan wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród wszystkich ludzi dobrej woli, którym rzeczywiście na sercu leży troska o pokojowe współżycie rodziny ludzkiej. Krzywda drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych, którzy mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Apelujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym Kościołem” – piszą biskupi polscy w Liście pasterskim na VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym:
http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6948.1,Kosciol_przesladowany_w_swiecie.html

Paradoksalnie, okazuję się, że chrześcijanie mogą odczuwać brak bezpieczeństwa także w takim kraju jak Polska, w której tak wielu ludzi podkreśla swoje przywiązanie do wiary, tylko dlatego, że są innej narodowości… bo są uchodźcami! W ostatnich dniach, w Poznaniu pobito na ulicy, w jasny dzień syryjskiego uchodźcę, chrześcijanina. Dotkliwie pobitego 31 letniego Georga Memlooka odwiedzili w szpitalu wspólnie patriarcha Syrii Grzegorz III wraz z arcybiskupem poznańskim Stanisławem Gądeckim. „Prawdziwi Polacy to ci, którzy pomagają, a nie ci, którzy pobili George’a” – podkreślił syryjski Patriarcha. Z kolei abp Stanisław Gądecki powiedział do napadniętego przez chuliganów w Poznaniu Syryjczyka: „Przepraszamy za to, co się stało i pragniemy wyrazić naszą solidarność „.

Nie pozwólmy, aby lęk, niewiedza i egoizm kierowały naszym politycznym, społecznym czy osobistym status quo. Dlatego już dziś zapraszamy na czwartek, 26 listopada, o godz. 19.00 do krypty naszego klasztoru, na organizowaną przy współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim debatę n.t. uchodźców. Wezmą w niej udział także obywatele pochodzenia syryjskiego. Niebawew więcej szczegółów n.t. tej debaty.

SYRIA-plakat