1. Jutro, w poniedziałek, 7 września, zapraszamy na Mszę św. roczną o godz.18.00, na której modlić będziemy się za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.

2. Także jutro, o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie dla młodzieży, która chciałaby przygotowywać się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Na spotkanie zapraszamy młodzież z II i III klas gimnazjum oraz młodzież ze szkół średnich. W sprawie bierzmowania proszę się kontaktować mailowo – przez stronę internetową klasztoru – z o. Michałem Laskowskim.

3. Przy naszym kościele i klasztorze powstała Dominikańska Wspólnota Modlitewna „Pneumatofora”. Wspólnota przede wszystkim oferuję formację chrześcijańską, w oparciu o lekturę Pisma Świętego i naukę modlitwy. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do o. Pawła Pawlikowskiego, który jest opiekunem wspólnoty.

4. Trwają zapisy dzieci, które w niedzielę, 8 maja 2016 roku przystąpią do I Komunii Świętej. Zasadniczo, do sakramentu przygotowywane są, zgodnie z programem szkolnym, dzieci z klas III. Zapisy przyjmuje proboszcz, w ramach dyżuru w kancelarii parafialnej w poniedziałki i piątki. Prosimy, aby w trakcie zapisów byli obecni rodzice lub opiekuni wraz z dzieckiem.

5. Osoby przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa zapraszamy do udziału w Naukach Przedmałżeńskich, które rozpoczną się w poniedziałek, 5 października. Zapisu u proboszcza.

6. W najbliższy czwartek, 10 września zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na wieczorne czuwanie, w intencji uchodźców, a także o rozeznanie, czego w związku z nimi oczekuje od nas Chrystus. Ostatnia fala uchodźców w Europie jest trudnym wyzwaniem, które przede wszystkim musi być roztropnie podjęte przez polityków i organizacje społeczne. Zjawisku fali uchodźców towarzyszą zrozumiałe obawy, ale chrześcijanie nie mogą reagować wyłącznie lękiem, nie mówiąc już o wrogości. Papież Franciszek w ostatnich dniach skierował do wszystkich wierzących mocne słowa: „te instytucje i ci ludzie, którzy nie chcą uciekinierów, powinni błagać Boga o wybaczenie”, a potem kierując się mi.in do Polaków papież przypomniał postać św. brata Alberta Chmielowskiego, wzywając, byśmy za jego przykładem otworzyli serca na potrzeby braci i byli dla innych „dobrzy jak chleb”. Z kolei Prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak napisał: „Jesteśmy wezwani, by rozpoznać twarz Chrystusa w uchodźcach, bo byłem przybyszem, mówił, a przyjęliście mnie”. O uchodźcach, w tekście „Matka Boska od uchodźców”, na stronie: https://blog.dominikanie.pl/maciej-biskup/2015/09/01/matka-boska-od-uchodzcow/, pisze przeor o. Maciej Biskup.

7. W sobotę, 12 września schola działająca w duszpasterstwie młodzieży „Drabina” zaprasza na godz. 18.00 do klasztoru młodzież, która chciałaby włączyć się w śpiew na niedzielnej Mszy św. o godz. 17:15.
8. W związku ze zbliżającą się parafialną pielgrzymką śladami św. Dominika, przy ambonce i ikonie św. Dominika stoi koszyk, do którego można wrzucać intencje, które polecimy Bogu w miejscach naszego pielgrzymowania do Matki Bożej w Lourdes, do miejsca narodzin św. Dominika oraz grobów św. Tomasza z Akwinu, św. Alberta Wielkiego i św. Ottona z Bambergu.

9. Informujemy także, że w dniach 25 – 26 września odbędzie się 44. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Jeśli ktoś chciałby wyruszyć na nią, w ramach grupy z naszej parafii, prosimy o zgłoszenie się, z podaniem swoich namiarów, w zakrystii lub w kancelarii, najpóźniej do niedzieli, 20 września.

10. Na tablicy ogłoszeń można się zapoznać z Listem Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania: http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6781.1,Wychowywac_do_pelni_czlowieczenstwa.html

11. Dziś odbywa się sprzedaż wrześniowego numer „W drodze”, zatytułowanego „Módl się i pracuj”.