Informujemy, że osoby proszące o chrzest dla swoich dzieci w naszej parafii – zarówno rodzice, jak i chrzestni – od września będą musieli przejść cykl 4 nauk „przedchrzcielnych”, odbywających się we wszystkie piątki o godz. 19:00.

Cykl obejmuje takie tematy, jak: „Znaczenie i rola chrztu św. w świetle Pisma św.”, „Przygotowanie do spotkania z żywym Jezusem”, „Wprowadzenie w modlitwę i adoracja Najświętszego Sakramentu”, „Mistagogia, czyli duchowe wprowadzenie w celebrację chrztu świętego”.

Więcej informacji można zasięgnąć w kancelarii parafialnej i u ojca Pawła Pawlikowskiego, który odpowiada za prowadzenie nauk.