Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie podczas festynu w dniach 20-21 maja 2023!

Szczególne podziękowania:

 •  Fundacji Veritas – głównemu sponsorowi
 • Stoisku Castellari – za ufundowanie i obsługę stoiska z lodami dla wszystkich uczestników!!!
 • Stoisku Cafebike
 • Stoisku warsztatów garncarskich
 • Stoisku malowania twarzy dzieciom
 • Duszpasterstwu Młodzieży „Drabina” – za stoisko z goframi i „półgoframi”
 • Duszpasterstwu Akademickiemu Brama za stoisko różańcowe
 • Zespołowi księgarenki
 • Zespołowi grilla
 • Obsłudze stoiska Bigos&Smalec
 • Cukierni Malinowa i wszystkim, którzy podarowali ciasta do kawiarenki
 • Fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego (tzw. Trzeci Zakon Dominikański) – za udział w organizacji festynu i obsługę kawiarenki
 • Kwiaciarni Flora loft
 • Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i obsługę stoisk
 • Firmie Climbers za prace przygotowawcze i wypożyczenie sprzętu
 • Szczecińskim Spotkaniom przy Zupie za wypożyczenie namiotów
 • Kursom języka polskiego za wypożyczenie sprzętu do pokazu filmów
 • Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie infrastruktury
 • Przewodnikowi wycieczki po terenie parafii – pani Katarzynie Kozakowskiej
 • Zespołowi pokazu iluzjonistycznego
 • Teatrowi La Fayette za przedstawienie „O Szewczyku Dratewce”
 • Chórowi Rock&Fire za koncert muzyki rozrywkowej
 • Scholi z 12:30 „Dominicantelli” za popołudniowy koncert uwielbienia
 • Zespołowi młodzieżowemu za wieczorny koncert uwielbienia
 • Zespołowi wodzirejskiemu MADE IN STARGARD z p. Norbertem Śliwą na czele
 • p. Wojciechowi Kuźniarowi OPs za zdjęcia

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, wszystkim którzy wzięli udział w świętowaniu i w jakikolwiek sposób wsparli to wydarzenie.

Zapraszamy za rok!