W Roku Jubileuszowym 800-lecia przybycia dominikanów do Polski zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania:

W grupie młodzieżowej („19-tka”) Pielgrzymki Dominikańskiej z Krakowa
z o. Jeremim Tkaczykiem OP

https://pielgrzymka.dominikanie.pl/

W grupie „Czarno-Białej” Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej
z o. Krzysztofem Frąckiewiczem OP

http://www.wapm.waw.pl/