W sobotę 29 maja br. Piotr Laskowski OP przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk bpa Mikołaja Łuczoka OP.

Pierwszą Mszę świętą w naszym kościele o. Piotr odprawi w niedzielę 6 czerwca o godz. 11:00, a po niej udzieli błogosławieństwa prymicyjnego.