1. W tym tygodniu od poniedziałku do środy możliwość spowiedzi w godz. 6:30 – 12:30 oraz 15:00 – 18:30. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia spowiedź tylko do godz. 12:30. Zachęcamy do korzystania z dodatkowych godzin, by nie tworzyć dużych skupisk.

2. W wieczór wigilijny zachęcamy do łączenia się z nami w modlitwie za pośrednictwem transmisji on-line: Msza Święta wigilijna o godz. 20:00, Msze nocne zwane „Pasterkami” o godz. 21:30 i o północy. W tym roku nie będzie asysty muzycznej w postaci scholi i orkiestry. Tych, którzy zdecydują się przyjść do kościoła – szczególnie osoby starsze – zachęcamy do wybrania wcześniejszych Mszy. Kościół będzie otwarty od godz. 19:30. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie Msze wieczoru wigilijnego są już świętowaniem dnia Bożego Narodzenia i ze względu na o obowiązujący limit miejsc prosimy o wybranie tylko jednej Mszy w tym dniu (albo wieczór wigilijny albo dzień Bożego Narodzenia).

3. Dziś w naszej wspólnocie żegnamy o. Mateusza, który podejmie próbę powrotu do Rosji. Polecamy jego misję i jego samego modlitwie.

4. W czwartek obchodzi imieniny o. Adam – będziemy się modlić za niego w tym dniu na Mszy roratniej.

5. Siostry Dominikanki z Broniszewic, które przyjeżdżały kwestować w naszym kościele, przysłały życzenia oraz list, w którym informują o swojej działalności misyjno-charytatywnej i proszą o pomoc (szczególnie warta podkreślenia jest pomoc na Ukrainie, którą można wesprzeć). Z treścią listu można się zapoznać na tablicy ogłoszeń.

6. Ksiądz Arcybiskup odwołał wizytę „kolędową” w styczniu nowego roku. Będziemy odwiedzać tylko te osoby, które o to poproszą, byśmy mogli się wspólnie pomodlić, pobłogosławić mieszkanie, czy dotrzeć z pomocą charytatywną. Zgłoszenia będziemy przyjmować po Świętach.