Do naszej wspólnoty dołączył br. Tomasz Kalisz OP. Br. Tomasz jest diakonem i przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu. W naszym klasztorze będzie służył w charakterze pomocy duszpasterskiej. Prosimy o objęcie go modlitwą.