W piątek, 26 stycznia obchodzimy XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”.

Świadkiem takiego katolicko-muzułmańskiego doświadczenia „wspólnego domu” jest bł. Karol de Foucauld, który żył na przełomie XIX i XX wieku wśród muzułmańskich Tuaregów na Saharze. Sam pisał: „Jestem tutaj nie po to, by nawracać gwałtownie Tuaregów, ale by starać się ich rozumieć. Jestem pewny, że dobry Bóg przyjmie do nieba tych, którzy byli dobrzy i prawi, bez konieczności by byli rzymsko-katolikami (…)”. Muzułmanie, miejsce, w którym bł. Karol mieszkał i zawsze było otwarte na najbiedniejszych muzułmańskich Beduinów, nazywali Fraternite – braterstwo. Bardziej współczesnymi świadkami tego dialogu byli męczennicy z końca XX wieku – Bracia Trapiści z Tibhirine w Algerii. Żyli oni wśród i dla społeczności muzułmańskiej. Nie opuścili tej społeczności nawet wówczas, gdy im samym oraz miejscowym muzułmanom śmiertelnie zagroził przychodzący z zewnątrz ekstremizm islamski.

Warto przypomnieć fragment Deklaracji II Soboru Watykańskiego „Nostra aetate”, w której n.t. wyznawców Islamu czytamy:

„Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje.Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post (…) Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i muzułmanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność.”