W wigilię Zesłania Ducha Świętego 3 czerwca mamy dwie propozycje.

Zapraszamy do udziału w warsztatach biblijnych, organizowanych przez o. Pawła Pawlikowskiego OP (mail: [email protected]).

Wieczorem od godz. 20..00 zapraszamy do wspólnego modlitewnego czuwania. Szczegóły na plakatach.