1. Jutro, w poniedziałek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża. W tym dniu, w katedrze na Mszy św. o godz. 12.00, ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga zatwierdzi Zgromadzenie Sióstr Uczennic Krzyża na prawie diecezjalnym. Siostry serdecznie zapraszają do wspólnej modlitwy i świętowania.

2. W najbliższy wtorek, 15.09 września zapraszamy do naszego kościoła na Mszę św. wotywną do św. Dominika o godz. 18, a po niej na modlitwę wielbienia przed Najświętszym Sakramentem, które poprowadzi o. Paweł Pawlikowski wraz ze Dominikańską Wspólnotą Modlitewną „Pneumatofora”.

3. Trwają zapisy dzieci, które w niedzielę, 8 maja 2016 roku przystąpią do I Komunii Świętej. Do sakramentu przygotowywane są, zgodnie z programem szkolnym, dzieci z klas III. Zapisy przyjmuje proboszcz, w ramach dyżuru w kancelarii parafialnej w poniedziałki i piątki. Prosimy, aby w trakcie zapisów byli obecni rodzice lub opiekuni wraz z dzieckiem.

4. Osoby przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa zapraszamy do udziału w Naukach Przedmałżeńskich, które rozpoczną się w poniedziałek, 5 października. Zapisu u proboszcza.

5. W piątek, 18 września, w święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne osób konsekrowanych, które odbędzie się o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i Księża Chrystusowcy gorąco zapraszają do udziału w tej modlitwie wszystkich wiernych wraz ze swymi duszpasterzami. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej uczestnicy tego modlitewnego spotkania mogą otrzymać łaskę odpustu zupełnego.

6. W związku ze zbliżającą się parafialną pielgrzymką śladami św. Dominika, przy ambonce i ikonie św. Dominika stoi koszyk, do którego można wrzucać intencje, które polecimy Bogu w miejscach naszego pielgrzymowania do Matki Bożej w Lourdes, do miejsca narodzin św. Dominika oraz grobów św. Tomasza z Akwinu, św. Alberta Wielkiego i św. Ottona z Bambergu.

7. Informujemy także, że w dniach 25 – 26 września odbędzie się 44. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę, której program jest na tablicy ogłoszeń. Jeśli ktoś chciałby wyruszyć na nią, w ramach grupy z naszej parafii, prosimy o zgłoszenie się, z podaniem swoich namiarów, w zakrystii lub w kancelarii, najpóźniej do niedzieli, 20 września. Wyjazd, którego opiekunem będzie o. Łukasz Detmer, obędzie się jeśli zbierze się odpowiednia grupa.

8. Za miesiąc, 10 października o. Paweł Pawlikowski zaprasza wszystkich ministrantów, chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami oraz dziecięcą scholę wraz z rodzicami na wyjazd integracyjny do Stepnicy. Koszt to 15 zł od rodziców, dzieci nie płacą za wyjazd. Zapisy u o. Pawła.

9. W ostatni czwartek odbyło się w naszym kościele czuwanie w intencji uchodźców i rozeznania tego, czego oczekuje w związku z nimi od nas Chrystus. Zachęceni apelem Ojca Świętego Franciszka oraz polskiego episkopatu – http://episkopat.pl/dokumenty/6825.1,Komunikat_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski_ws_Uchod_c_w.html, z których stanowiskiem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej klasztoru, chcielibyśmy zwrócić się do naszych parafian i przychodzących do naszego kościoła z apelem. Osoby, które chciałyby współtworzyć grupę roboczą, która profesjonalnie przygotowałaby program przyjęcia jakiejś rodziny uchodźców, przy współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, prosimy o kontakt z proboszczem, o. Maciejem Biskupem.

10. W październiku będą przeprowadzone w kościele prace związane z instalacją dodatkowych drzwi bocznych oraz kontynuowane prace remontowe na dachu kościoła. Zgodnie z przedwakacyjną zapowiedzią, chcielibyśmy w przyszłą niedzielę, 20 września przeprowadzić kwestę na te inwestycyjne. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie w formie indywidualnych ofiar i wpłat na konto klasztoru.