1. Duszpasterstwo Akademickie „Brama” zaprasza na rozpoczynające się dziś, w niedzielę 15 marca, na Mszach Świętych młodzieżowej o 17.15 i akademickiej o 19.00 wielkopostne rekolekcje akademickie. Rekolekcje noszą tytuł „MNIEJ WIĘCEJ”, a wygłosi je dominikanin z Warszawy – o. Norbert Kuczko. Rekolekcje potrwają do środy, 18 marca, włącznie. Każdego dnia rozpoczynać się będą Mszą św. o godz. 19.00, a po niej – zostanie wygłoszona konferencja.

2. W przyszłą niedzielę 22 marca, na Mszach Świętych o 11.00 i 20.30 rozpocznie się ostatnia seria rekolekcji wielkopostnych w naszym kościele. Rekolekcje tzw. „ostatniej szansy”, zatytułowane „KRZYCZ NA CAŁE GARDŁO, NIE PRZESTAWAJ”, wygłosi red. naczelny dominikańskiego miesięcznika „W drodze” w – o. Roman Bielecki. Rekolekcje potrwają do środy 25 marca włącznie, a rozpoczynać się będą Mszą Świętą o godz. 19.00, po której zostanie wygłoszona konferencja.

3. Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych zaprasza osoby będące w powtórnym związku po rozwodzie na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach od 23 do 25 marca o godz. 19.00 w kościele ojców jezuitów przy ul. Pocztowej.

4. W tym tygodniu zapraszamy, wraz z I Wspólnotą Neokatechumenalną, na Liturgię Nieszporów we wtorek 17 marca na godz. 20.30, które poprowadzi ks. abp Andrzej Dzięga, w środę 18 marca na godz. 20.30 oraz w czwartek 19 marca na godz. 20.00, podczas których poszczególni członkowie wspólnoty będą indywidualnie składać swoje „Wyznanie wiary”, połączone ze świadectwem życia.

5. W najbliższy czwartek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze Święte tego dnia będą sprawowane jak w dni powszednie. W ten dzień szczególnie pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku, w drugą rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu.

6. W najbliższy piątek 20 marca zapraszamy do naszego kościoła na kolejne spotkanie modlitewne osób konsekrowanych, które przygotowują tym razem dominikanie wraz z Małymi Siostrami Jezusa. O godz. 18.00 odbędzie się Eucharystia, po niej uroczyste Nieszpory z gregoriańskim kantykiem o Męce Pańskiej, ułożony przez dominikańską mniszkę św. Katarzynę Ricci, a następnie będziemy jeszcze przez pół godzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramentem. W modlitwę pomogą nam wejść rozważania o Eucharystii bł. Karola de Foucauld – duchowego ojca Małych Braci i Sióstr Jezusa. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej uczestnicy tego modlitewnego spotkania mogą otrzymać łaskę odpustu zupełnego. W ten dzień nie odbędzie się Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 18.00.

7. W przyszłą sobotę 21 marca zapraszamy na kolejny wykład w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary, zatytułowany „Święto Paschy. Symbolika Triduum Paschalnego”. Wykład poprowadzi o godz. 16.00 w krypcie przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu o. Michał Pac .

8. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowania scholii śpiewającej podczas Liturgii Triduum Paschalnego. Pierwsze próby odbędą się w czwartek 19 marca o godz. 19.00 oraz w sobotę 21 marca o godz. 19.00. Więcej informacji na stronie internetowej oraz na próbie.

9. W dniach od 17 do 20 marca odbędą się w Szczecinie Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada. Prawo i kultura”. W programie przewidziane są debaty na temat pojmowania prawa w rozmaitych obszarach kultury, o oddziaływaniu współczesnych prądów umysłowych na doktryny prawne, o relacjach między prawem religijnym i prawem świeckim, o wpływie kultury masowej na wyobraźnię prawną. W ramach Adlojady odbędą się ponadto spotkania z okazji 40. rocznicy śmierci Hannah Arendt, wybitnej intelektualistki, której twórczość wywołała kilka debat istotnych dla kultury europejskiej XX wieku. Szczegóły na plakacie i na stronie: www.facebook.com/adlojada.

10. W przyszłą niedzielę 22 marca, po Mszach Świętych kwestować będzie na dominikańskie misje naszych sióstr w Afryce s.Tadeusza Frąckiewicz.

11. Grupa charytatywna prowadzi przed kościołem sprzedaż świec i ozdób świątecznych, z którego dochód przeznaczony będzie na zakup paczek świątecznych dla osób potrzebujących. Organizację paczek świątecznych można wesprzeć także składając żywność do wystawionego w kościele specjalnego kosza.