Szkoła Rodzenia im. św. Joanny Beretty Molli ma służyć pomocą rodzicom oczekującym narodzin dziecka w przygotowaniu do świadomego i aktywnego porodu, podejmowania nowych ról i wyzwań związanych rodzicielstwem. Zależy nam na wspomaganiu kształtowania i wzmacniania więzi osobowych w rodzinie, opartych na szacunku i miłości oraz wzmacnianiu zdrowia rodziców i dzieci. Przygotowujemy również do porodów domowych. Jesteśmy otwarci na wszystkich, niezależnie od światopoglądu i przekonań.

Mamy nadzieję, że dołączając do naszej społeczności, poprzez aktywny udział w spotkaniach, ubogacicie Sobą nasze zajęcia. Chcemy, aby to co się na nich wydarzy nie było tylko nauką, ale również spotkaniem z innymi osobami przeżywającymi podobny etap w życiu. Wierzymy, że będzie to dla Was budujące i ze szkoły rodzenia oprócz wiedzy i umiejętności wyniesiecie nowe znajomości. Jeżeli pragniecie ułatwić Waszemu dziecku „miękkie lądowanie”, a sobie łatwiejszy start w wielką przygodę jaką jest rodzicielstwo, serdecznie zapraszamy.