I Przygotowują rodzice/opiekunowie – wymagane zaangażowanie rodziców w przygotowanie (obecność na spotkaniach, udział we Mszy świętej, modlitwa z dzieckiem)

To rodzice w pierwszej kolejności wprowadzają dziecko w wiarę Kościoła (przekaz prawd wiary, modlitwa, uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, świadectwo rodziców). Wynika to z zobowiązania podjętego przy chrzcie dziecka (pytanie przed chrztem brzmiało: „Czy jesteście świadomi tego obowiązku?”).

 

Najważniejsze zasady przygotowań:

 

  1. Uczestnictwo co tydzień w niedzielnej Mszy Świętej.
  2. Nauczenie dziecka modlitwy. Dziecko powinno znać: Znak Krzyża, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie), 10 Przykazań Bożych (Dekalog), „Wierzę w Boga” (Skład Apostolski), 6 prawd wiary, 7 Grzechów głównych, 7 Sakramentów, 5 Przykazań kościelnych, 5 Warunków dobrej spowiedzi, Formuła spowiedzi, Akty wiary, nadziei, miłości, żalu, „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”, „Pod Twoją obronę”, „Aniele Boży Stróżu mój”, „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”.
  3. Obecność na spotkaniach. Dzieci będą dostawać po nich zadania związane z fragmentami Ewangelii oraz elementami Mszy świętej (te zadania zastąpią dzienniczki; trzeba je gromadzić i okazać na koniec przygotowań). Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Można usprawiedliwić tylko dwie nieobecności (np. z powodu choroby). Opuszczenie większej ilości spotkań jest równoznaczne z przerwaniem przygotowań.

 

Do przygotowań należy także udział dziecka w katechezie szkolnej i przyswojenie przez nie omawianego materiału; zadbanie by dziecko posiadało różaniec, medalik, świecę i albę na uroczystość I Komunii (książeczki do nabożeństwa zostaną zakupione wspólnie ze składki organizacyjnej) oraz zatroszczenie się o udział dziecka w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.

 

II Zasady organizacyjne

Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem zapisu dziecka na przygotowanie w naszej parafii.

Zapisy przyjmujemy w poniedziałki, środy, piątki od 11 do 29 września w godzinach 15:00-16:00 w kancelarii parafialnej od rodziców/prawnych opiekunów. Zapraszamy rodziców z dzieckiem (konieczny przynajmniej jeden rodzic i dziecko).

 Dokumenty wymagane do zapisów:

1) Wypełniona deklaracja z formularzem danych (podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych) – do pobrania i wydrukowania tutaj.

2) Zgoda z parafii (dotyczy mieszkańców innych parafii)

3) Świadectwo chrztu dziecka

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne po zakończeniu zapisów odbędzie się w niedzielę 08 października po Mszy świętej o godzinie 12:30 w kościele.

Na spotkaniu zostaną podane terminy I Komunii oraz spotkań przygotowujących.

 

Inne spotkania

W październiku nabożeństwo różańcowe dla dzieci we wtorki o godzinie 17:20. W Wielkim Poście nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie 17:15.

W tygodniu poprzedzającym I Komunię spotkania organizacyjne w kościele oraz spowiedź dzieci i sprzątanie kościoła w przeddzień I Komunii (pt 19:15).

Po przyjęciu I Komunii obchodzimy „Biały Tydzień”, w trakcie którego dzieci codziennie uczestniczą we Mszy świętej (w niedzielę godzina 15:00, od poniedziałku do piątku godzina 18:00).