Przygotowanie do Komunii świętej

 

Przygotowują rodzice/opiekunowie – wymagane zaangażowanie rodziców w przygotowanie (obecność na spotkaniach, udział we Mszy świętej, modlitwa z dzieckiem)

To rodzice w pierwszej kolejności wprowadzają dziecko w wiarę Kościoła (przekaz prawd wiary, modlitwa, uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, itd.). Wynika to z zobowiązania podjętego przy chrzcie dziecka (pytanie przed chrztem brzmiało: „Czy jesteście świadomi tego obowiązku?”).

 

Najważniejsze zasady przygotowań:

 

  1. Uczestnictwo co tydzień w niedzielnej Mszy Świętej.
  2. Nauczenie dziecka modlitwy. Dziecko powinno znać: Znak Krzyża, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie), 10 Przykazań Bożych (Dekalog), „Wierzę w Boga” (Skład Apostolski), 6 prawd wiary, 7 Grzechów głównych, 7 Sakramentów, 5 Przykazań kościelnych, 5 Warunków dobrej spowiedzi, Formuła spowiedzi, Akty wiary, nadziei, miłości, żalu, „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”, „Pod Twoją obronę”, „Aniele Boży Stróżu mój”, „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”.
  3. Obecność na spotkaniach. Dzieci będą dostawać zadania związane z fragmentami Ewangelii oraz elementami Mszy świętej (te zadania zastąpią dzienniczki; trzeba je gromadzić i okazać na koniec przygotowań). Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Można usprawiedliwić tylko jedną nieobecność (np. z powodu choroby). Opuszczenie większej ilości spotkań jest równoznaczne z przerwaniem przygotowań.

 

Do przygotowań należy także udział dziecka w katechezie szkolnej i przyswojenie przez nie omawianego materiału; zadbanie by dziecko posiadało różaniec (przynieść na nabożeństwo 04 października o godzinie 17:20), medalik, świecę i albę na uroczystość I Komunii (książeczki do nabożeństwa zostaną zakupione wspólnie ze składki organizacyjnej) oraz zatroszczenie się o udział dziecka w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.

 

Zasady organizacyjne:

Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem zapisu dziecka na przygotowanie w naszej parafii.

– Zapisy przyjmujemy w dniach: 20,22,27,29 września w godzinach 15:00-17:30 (wt i czw) w kancelarii parafialnej od rodziców/prawnych opiekunów. Zapraszamy rodziców z dzieckiem (konieczny przynajmniej jeden rodzic i dziecko). W pierwszej kolejności zapisujemy dzieci z parafii i szkół na terenie parafii. Pozostałych rodziców z dziećmi zapraszamy 29 września.

 Dokumenty wymagane do zapisów:

1) Wypełniona deklaracja z formularzem danych (podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych) – do pobrania i wydrukowania tutaj.

2) Zgoda z parafii (dotyczy mieszkańców innych parafii)

3) Świadectwo chrztu dziecka

 

Cztery grupy

Każda grupa ma wyznaczony planowany termin I-Komunii i spotkań przygotowawczych (mogą się zmienić zależnie od okoliczności zewnętrznych). Rodzice zapisują dziecko do określonej grupy. W przypadku zamknięcia listy danej grupy, pozostają inne terminy.

– Terminy I Komunii > soboty:
I gr – 13 maja, godzina 9:30

II gr – 13 maja, godzina 13:00

III gr – 20 maja, godzina 9:30

IV gr – 20 maja, godzina 13:00

– Terminy katechez w kościele > wtorki:

16:00 gr. I i II

19:15 gr. III i IV

11 października, 08 listopada, 13 grudnia, 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 18 kwietnia

 

– Inne spotkania

W październiku nabożeństwo różańcowe dla dzieci we wtorki o godzinie 17:20. W Wielkim Poście nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie 17:20.

W tygodniu poprzedzającym I Komunię spotkania organizacyjne w kościele (wt i czw 16:00 lub 19:15) oraz spowiedź dzieci i sprzątanie kościoła w przeddzień I Komunii (pt 19:15).

Po przyjęciu I Komunii obchodzimy „Biały Tydzień”, w trakcie którego dzieci codziennie uczestniczą we Mszy świętej (w niedzielę godzina 15:00, od poniedziałku do piątku godzina 18:00).