2 listopada w Dzień Zaduszny o godz. 18.00 rozpoczniemy nowy cykl Mszy świętych rocznych za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.
Transmisja internetowa [kliknij tutaj].

Odpusty za zmarłych

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

https://kuria.pl/aktualnosci/Stolica-Apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych–przez-caly-listopad_4237