Prosimy o ofiarę na utrzymanie klasztoru i kościoła. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.