Zapraszamy do udziału w modlitwie za chorych. Prosimy o pomoc w przybyciu chorym sąsiadom i bliskim.

Sakramentu namaszczenia chorych, udzielać będziemy tym, których choroba naraża na niebezpieczeństwo śmierci bądź, których choroba się pogłębia. Aby przyjąć ten sakrament należy być w stanie łaski uświęcającej. Oprócz udzielania sakramentu namaszczenia będziemy także modlić się o zdrowie dla wszystkich, którzy o to proszą.