Przez cały listopad modlimy się na różańcu za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc o godz. 11:30 oraz 17:15.