Ze wstydem i skruchą, jako wspólnota kościelna, przyznajemy, że nie potrafiliśmy być tam, gdzie powinniśmy być, że nie działaliśmy w porę, rozpoznając rozmiary i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach. Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich.

– z Listu Papieża Franciszka do Ludu Bożego w sprawie grzechu pedofilii w Kościele

W sobotę, 3 listopada Zakon Kaznodziejski obchodzi święto św. Marcina de Porres – patrona ubogich, pokrzywdzonych i wykluczonych. I w tym dniu wszyscy bracia, siostry i świeccy dominikanie na całym świecie będą przeżywali dzień pokuty, modlitwy i jałmużny, przepraszająć za grzechy pedofilli w Kościel, za jej ukrywanie i w solidarności z jej ofiarami. Chodzi w tym dniu – jak pisze papież Franciszek – „o post, który nami wstrząśnie i poprowadzi do zaangażowania się w prawdę i miłość ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z całym społeczeństwem, aby walczyć z wszelkiego rodzaju nadużyciami władzy, seksualnymi i sumienia”.

A dzień wcześniej, w piątek 2 listopada o godz. 19.00 (po Mszy św. rocznej) odprawimy otwarte dla wszystkich wiernych nabożeństwo pokutne, w czasie którego pragniemy przepraszać za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia w Kościele i wyrazić naszą solidarność z ofiarami tychże nadużyć.

Tu, dla przypomnienia, całość Listu papieża Franciszka:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-08/list-papiez-franciszek-do-ludu-bozego.html