„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” – uczy nas wierzących Chrystus w Swojej Ewangelii (Mt 5, 23-24).

Świadomi tego, że nasze relacje polsko-ukraińskie mocno zaznaczone są bolesną historią, a z drugiej strony znając imperatyw Ewangelii zwywającej do przebaczenia i pojednania, pragniemy na progu Wielkiego Postu pokornie modlić się w tej właśnie intencji, jako katolicy dwóch obrządków oraz szczerze o tym rozmawiać.

We wtorek, 13 lutego w wigilię święta Apostołów Słowian Świętych Cyryla i Metodego, które w tym roku 2018 przypada akurat w Środę Popielcową, zapraszamy do naszego kościoła na:

– Mszę św. koncelebrowaną w obrządku bizantyjsko-ukraińskim ku czci św. św. Cyryla i Metodego, pod przew. ks. Roberta Rosy , proboszcza parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Szczecinie wraz z braćmi z naszego klasztoru

– błogosławieństwo relikwiami bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego, ukraińskiego bpa i męczennika z okresu stalinizmu, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki na Ukrainę

– debatę, zatytułowaną „Co zostało z przesłania św. Jana Pawła II, wzywającym do przebaczenia i współpracy polsko-ukraińskiej?” z udziałem:
dr Magdaleny Szemczyszyn, ks. Roberta Rosy, Przemysława Fenrycha, Sławomira Osińskiego, o. Macieja Biskupa; prowadzenie dr Dorota Kowalewska