Dziewico! Do porażonego bólem Józefa w drodze do Betlejem tak mówiłaś:
Dlaczego jesteś strapiony, że widzisz mnie w takim stanie?
Nie poznajesz we mnie Tajemnicy, przed którą drżą wszyscy?

Poznaj cud i odtąd nie lękaj się już.

Bo zstąpił na ziemię Bóg, we mnie obrał mieszkanie i przybrał sobie ciało.
Zgodnie z Jego upodobaniem, gdy się narodzi, ujrzysz Go,
i pełen radości padniesz na kolana, wielbiąc Go – Twego stwórcę.
Jemu, Jego Ojcu i Duchowi Świętemu aniołowie śpiewają nieustanny hymn chwały.

(z Liturgii greckiej)

Zadziwienia Tajemnicą Narodzin Chrystusa,
doświadczenia Jego czułej bliskości

obfitującego w ufność, radość i pokój świętowania wśród najbliższych
życzą parafianom i przychodzącym do naszego kościoła

szczecińscy bracia dominikanie